Portfolio ผลงานที่ผ่านมา

งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมสายพานลำเลียง

ควบคุมงานปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในสำนักงาน ธ.นครหลวงไทย สำนักงานใหญ่

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงงาน T.O.A. บางนา

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารโกดังสินค้า SANDEN

ก่อสร้างอาคารโรงงาน,ก่อสร้างอาคารบอยเลอร์, ก่อสร้างโกดัง โรงงานถุงมือยางซันไทย

ควบคุมงานปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในสำนักงาน ธ.นครหลวงไทย สำนักงานใหญ่

Powered by MakeWebEasy.com