Solar Roof Power

   ปรึกษาเรา รับออกแบบ และ ติดตั้งระบบ 

     ระบบ Solar Ongrid ที่ทางบริษัทเราออกแบบติดตั้งมี 3 ระบบใหญ่ๆดังนี้

 1. On grid String Inverter
 2. On grid Micro InverterOn grid Power Optimizer
 3. ระบบ Solar Roof Micro Inverter เป็นเทคโนโลยีสำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่มีการใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กในแต่ละแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยมีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไดเรกซ์ ที่เกิดขึ้นจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีความเป็นไปได้สูงสุด โดยลดการสูญเสียที่เกิดจากสถานะแต่ละส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์เอง ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละแผงได้อย่างตรงไปตามความต้องการ

  การทำงานของ Solar Roof Micro Inverter เป็นการแปลงกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากรังสีแสงอาทิตย์โดยตรงในแต่ละแผงโซล่าเซลล์ โดยอินเวอร์เตอร์นี้จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นจากระบบโซล่าเซลล์ที่มีปัญหา อินเวอร์เตอร์แต่ละตัวมีความสามารถในการทำงานอิสระจากกัน ทำให้หากมีแผ่นโซล่าเซลล์ใดเสียหรือมีปัญหา จะไม่กระทบต่อแผงอื่น ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทั้งหมดยังคงสูง

  การใช้ Solar Roof Micro Inverter ช่วยให้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยในการดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุมแต่ละแผงได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ การใช้ Micro Inverter ยังช่วยในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานของแต่ละแผงโซล่าเซลล์ด้วยการทำให้ระบบยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดูแลรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่หรือเล็กขนาดต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน การต่อแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) แบบใช้กับ Micro Inverter on grid เป็นวิธีที่ใช้เทคโนโลยี Micro Inverter เพื่อเชื่อมต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบการไฟฟ้า on-grid หรือ grid-tied ซึ่งหมายถึงระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของศูนย์พลังงานหลายเป็นต้นทางเพื่อใช้พลังงานหรือขายไปให้กับศูนย์ไฟฟ้า ซึ่งมีข้อดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการควบคุมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตามแต่ละแผ่น PV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  การต่อแผ่น PV แบบใช้กับ Micro Inverter on grid มีขั้นตอนดังนี้:

  ระบบ Solar Roof on-grid หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจากเครือข่ายไฟฟ้าของศูนย์พลังงาน เพื่อใช้ในบ้านหรือส่งขายไปยังเครือข่ายไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็นหลายระบบตามลักษณะการทำงานและการเชื่อมต่อได้ดังนี้:

  ระบบ On-grid ไม่มีการเก็บพลังงานแบบ Off-grid (เก็บพลังงานไว้ใช้เอง): ในระบบนี้, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถูกเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของศูนย์พลังงาน และไม่มีการเก็บพลังงานไว้เพื่อใช้ในระบบส่วนตัว ระบบนี้มักใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า หรือส่งเข้าสู่เครือข่ายไฟฟ้าโดยตรง.

  ระบบ Solar Roof แบบใช้ Inverter แบบ Central: ในระบบนี้, แผงโซลาร์จะถูกเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์แบบกลาง (Central inverter) ซึ่งทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์แบบกลางสามารถเชื่อมต่อกับหลายแผงโซลาร์พร้อมกัน แต่อาจมีความสูญเสียพลังงานในกรณีที่มีแผงโซลาร์บางส่วนเงียบหรือมีการสูญเสียพลังงานจากการระบายความร้อน

  ระบบ Solar Roof แบบใช้ Micro Inverters: ในระบบนี้, แต่ละแผงโซลาร์จะมี Micro Inverter ติดตั้งอยู่บนแผงโซลาร์เอง ซึ่งทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า แต่ละ Micro Inverter ทำงานอิสระกัน ทำให้ประสิทธิภาพของแต่ละแผงโซลาร์ไม่ได้รับผลกระทบจากแผงอื่น

  ระบบ Solar Roof ใช้ Optimizers และ Inverter: ในระบบนี้, Optimizer จะถูกติดตั้งบนแต่ละแผงโซลาร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ และช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาต่างๆ เช่น แสงแดดที่เล็กน้อยหรือเงียบ และจากนั้นถูกเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า

  จำนวนและลักษณะของระบบ Solar Roof on-grid จะขึ้นอยู่กับการออกแบบและการติดตั้งตามความต้องการและเงื่อนไขของสถานที่ที่ใช้งาน และความสะดวกในการดูแลรักษาระบบเองของผู้ใช้.


  การติดตั้งแผงโซลาร์ (PV panels): ติดตั้งแผงโซลาร์ลงบนหลังคาหรือพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์เพื่อดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่โซล่าเซลล์และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า.

  การต่อ Micro Inverters: ที่แต่ละแผ่นโซลาร์จะถูกเชื่อมต่อกับ Micro Inverter โดยตรง นี่คือจุดที่แต่ละแผ่น PV จะมี Micro Inverter ส่วนตัวที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแผ่นโซลาร์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และ Micro Inverter จะทำงานอิสระกัน ทำให้ประสิทธิภาพของแต่ละแผงโซลาร์ไม่ได้รับผลกระทบจากแผงอื่น.

  การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า on-grid: กระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากแต่ละ Micro Inverter จะถูกนำมาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า on-grid ผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ไฟฟ้าไปสู่ระบบเครือข่ายของไฟฟ้า ซึ่งทำให้ไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถถูกนำกลับไปเข้าระบบไฟฟ้าในท้องถิ่นหรือขายไปยังเครือข่ายไฟฟ้า.

  ข้อดีของการใช้ Micro Inverters คือความยืดหยุ่นในการดูแลและควบคุมแต่ละแผงโซลาร์อย่างอิสระ และลดการสูญเสียพลังงานที่อาจเกิดจากแผงที่มีปัญหา ทำให้ระบบทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้.
 4. ระบบ Monitoring เพื่อติดตามสถานะการผลิตไฟฟ้าจากกแผงโซล่าเซลล์และการสิ้นเปลืองพลังงาน การ Import Grid power , Export Grid Power 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้